Miskovice
Naposledy aktualizováno: 2.7.2020


antigaučing: u aktualizovaných schránek je hvězdička

v prostoru okolí obce Miskovice jsou rozmístěny schránky na různých místech. Ve schránce je podobně jako při geocachingu popis onoho místa, notýsek, tužka a v létě část tajenky . Na vyhledání Vám postačí pouhý návod (který naleznete níž), můžete vyrazit pěšky i na kole. Schránky jsou  umístěny různě, v pařezu, větvích či jako kamenné "jakopyramidy" nebo v dřevěných "budkách".  Letos se bude luštit opět tajenka, ve  schránkách bude nějaký úkol, např. v přesmyčkách nebo morseovkou napsaná část tajenky, mimo tajenky, notýsku a tužky budou v některých schránkách -žetony (desetihaléře, dvacetihaléře, plechové mince, papírová nebo dřevěná kolečka), kdo posbírá ve schránkách 5 různých žetonů a donese je ke zmrzlině v Miskovicích, bude mít zmrzku ZDARMA ... PODEPIŠTE SE DO NOTÝSKU A PŘEČTĚTE SI I POPIS DANÉHO MÍSTA !!!! Během září najdete zde na toto téma soutěž, ve hře budou opět hry Albi, knihy, zajímavá počítačová technika ... v zimě bude opět ve schránkách  jen popis místa, seznam a popis schránek viz níže...

 

Seznam schránek a jejich GPS : 

 

1. Miskovice - 49.9459842N, 15.2047347E 

2. Vápenky -  49.9376719N, 15.2092314E *

3. Vysoká -    49.9429644N, 15.1897372E *

4. Mezholezy  - 49.9347978N, 15.1950575E

5. Velký rybník -  49.9266628N, 15.2396464E

6. Bylany - 49.9361397N, 15.2397000E *

7. sv. Vojtěch - 49.9446328N, 15.2321028E 

8. Přítoky - 49.9530878N, 15.2319217E

9. Kuklík - 49.9644492N, 15.2517486E

10. Hořany - 49.9716808N, 15.2385306E *

11. Obora - 49.9588169N, 15.2038550E *

12.Propasti - 49.9545925N, 15.2102494E*

13.Miskovice - 49.9479106N, 15.2094342E

 

1. Miskovice * 49.9459842N, 15.2047347E

uprostřed obce na náměstíčku nebo-li návsi u obecního úřadu hledejte u pomníku padlých pod stromy ...

 

2. Vápenky -  49.9376719N, 15.2092314E

od zmrzliny rovně přes křižovatku kolem studně, na druhé křižovatce rovně k modelářskému letišti, zde uhnete doprava směrem k zemědělskému družstvu, u jeho plotu se dáte doleva a zhruba po 30 krocích na malé plošince hledejte ...

3. Vysoká -    49.9429644N, 15.1897372E 

od schránky v Miskovicích pojedete směr Mezholezy, ty projedete směr obec Vysoká, za Mezholezy najdete vpravo odbočku k rozhledně. Až dorazíte k rozhledně, budete stát přímo před rozhlednou, zády k Belvederu, dáte se vlevo podle rozhledny na polní cestičku směr Miskovice, tam zhruba po 30 krocích hledáte pařez ... 

4. Mezholezy  - 49.9347978N, 15.1950575E

od schránky v Miskovicích pojedete směr Mezholezy, hned na první křižovatce uhnete doleva, projedete obcí a na konci u posledního domu vpravo hledejte ...

5. Velký rybník -  49.9266628N, 15.2396464E

od schránky v  Mezholezích budete pokračovat dolů, kolem Pečenkovy vápenk, na křižovatce se dáte vlevo a na další křižovatce pojedete rovně k Velkému rybníku, tam sjedete dolů k bývalé restauraci a vydáte se vlevo podle rybníka po červené, zhruba po 110 krocích (zde je obtížné jet na kole!!!)uhnete vpravo na cestičku k loďce... (cestička je skoro proti železným schodům, vedoucím od chat)

6. Bylany - 49.9361397N, 15.2397000E

na křižovatce za Mezholezy, kdy jste jeli dál k Velkému rybníku, pojedete směr Bylany, zde na první křižovatce uhnete doprav, dojedete k Archeologickému výzkumu a před ním stojí kaplička ....

7. sv. Vojtěch - 49.9446328N, 15.2321028E 

v Bylanech neuhnete doprava k Archeologům, ale pojedete dál směr Přítoky, po pravé straně bude rybník s odbočkou  do Bylan*Markoviček a vlevo směr zpět Miskovice, tu minete , ale další odbočka vlevo vede k Vojtěchovi, pramen je již z dálky vidět, hledejte přímo u oltáře...

8. Přítoky - 49.9530878N, 15.2319217E

můžete se vydat od zmrzliny po Hořanské silnici a dole uhnout směr Přítoky, které projedete, po pravé straně bude obchůdek Kávy pitel , u něho zahnete doprava, projedete po slepé silnici téměr na konec a budete se dívat po stromech....

nebo z opačné strany z hlavní silnice od Kutné Hory uhnete doprava do centra a u obchůdku Kávy pitel uhnete doleva ...

9. Kuklík - 49.9644492N, 15.2517486E

z Přítoky se vydáte po silnici směr Hořany, hned za obcí uhnete topolovou alejí, přijedete nad Sklenářův dolík a rybníček Nebesáček, uhnete doleva, dojedete k soše sv. Jana Nepomuckého (před lety mu byla uražena při bouřce hlava a běžně se tu říká  u Bezhlavého Jana) , u sochy pojedete doprava po žluté turistické značce, té se budete držet, po levé straně se vám ukáže výhled na Kolín a je tu vybudované od Městských lesů a rybníků altán ...

10. Hořany - 49.9716808N, 15.2385306E

 od zmrzliny se vydáte po Hořanské silnici až do Hořan, nebo můžete pokračovat od Přítoky směr Hořany. Na začátku Hořan u sochy sv.Vojtěcha koukejte po stromech ...

11. Obora - 49.9588169N, 15.2038550E

od zmrzliny pojedete po Hořanské silnici, hned za obcí uhnete první odbočkou vlevo, po asfaltové silnici přijedete na první křižovatku, na které uhnete vpravo směr Červené Pečky. Po pravé straně budete mít Propasti, k těm se vydáte příště, vy budete pokračovat dál směrem k bývalému muničnímu skladu, tam už bude asfaltovka končit, vy jí stejně opustíte a dáte se vlevo k Opatovickému lesu a Oboře, hned na začátku u smrku hledejte ....

12.Propasti - 49.9545925N, 15.2102494E

od zmrzliny pojedete po Hořanské silnici, hned za obcí uhnete první odbočkou vlevo, po asfaltové silnici přijedete na první křižovatku, na které uhnete vpravo směr Červené Pečky. Po pravé straně budete mít Propasti, nebo-li Miskovické pseudozávrty, uhnete doprava biokoridorem k největší Propasti (zatím není posečeno), přijedete k Propasti, projdete dovnitř a hned před první velkou lípou se dáte doleva a hledáte vykotlaný pařez po poraženém stromu ....

13.Miskovice - 49.9479106N, 15.2094342E

od zmrzliny se vydáte na hřiště, projdete ho směrem k dětskému hřišti a tam hledáte ve stromech ....