Miskovice
Naposledy aktualizováno: 29.9.2023

 
INDIÁNSKÉ LÉTO aneb antigaučing - od 8.8.2023 !!!

TJ SOKOL a knihovna Miskovice pro Vás připravili opět putování naším okolím. Na zajímavých místech jsou rozmístěny opět schránky, ve kterých  je podobně jako při geocachingu i popis místa, notýsek, tužka, indiánský úkol a tajenka. Letos se bude opět luštit tajenka, v  každé schránce je  část tajenky a úkoly.  Kromě luštění tajenky se plní indiánské úkoly a v tajence zjistíte, kde je ukrytý poklad. Hrací karty  získáte v knihovně, na poště,nebo v našem krámku. (Na vyhledání schránek Vám postačí návod, který najdete níž,  GPS jsou převzaty pouze z  mapy z  internetu,nemusí být úplně přesné...  Můžete vyrazit pěšky, autem i na kole. (Schránky jsou opět na dostupných místech označené šípem).


 


 Seznam schránek a jejich GPS :

Začátek Skála  49°56'54.910"N, 15°12'46.331"E

1. Lípa: 49.9505794N, 15.2195733E

2. Přítoky : 49.9513286N, 15.2235644E   

3. Nebesáček 49.9578758N, 15.2452583E

4.  Rybníček u Hořan 49.9700642N, 15.2314294E 

5. Biokorydor lavička - 49.9528369N, 15.2173633E

6. Propasti - 49.9543417, 15.2105828E  

7. Veverák - 49.9550872N, 15.2049178E 

8. Topol - 49.9542867N, 15.1992531E 

9. Vinice - 49.9438344N, 15.2130289

10. Letiště - 49.9384486N, 15.2167625E  

11. Vojtěch - 49.9446331N, 15.2321025E

12. Vápenky -49.9375508N, 15.2084369E  

13. Bylany - 49.9351703N, 15.2415492E

14. Velký rybník - 49.9262939N, 15.2389928E   

15.Mezholezy - 49.9386419N, 15.1938458E

16. Dinosaurus - 49.9291394N, 15.2106256E   

17. Miskovice - 49.9477525N, 15.2091664E

 

 

POPIS :

Začátek Skála  49°56'54.910"N, 15°12'46.331"E

výchozím bode zmrzlina, odtud se vydáte po "hořanské silnici", za posledním domem vpravo HLEDEJTE (pomůcka třešeň)

1. Lípa: 49.9505794N, 15.2195733E

výchozím bodem  zmrzlina, vydáte se po "hořanské silnici" stejně jako ke skále, ale pokračujete dál,  uhnete první odbočkou doprava, kde se říkáválo V Lípě, vydáte se "spodní cestou" údolím dolů k Přítoce, hledejte šíp po své levé ruce (pomůcka krmelec)

2. Přítoky : 49.9513286N, 15.2235644E

pokračujte dál od předchozí schránky směrem k Přítoce, hledejte šíp opět po své levé ruce (pomůcka posed)

3. Nebesáček 49°57'25.219"N, 15°14'55.346"E

rybníček nad Přítokou, sem se dostanete od Miskovic od zmrzliny po "hořanské" silnici, na spodní křižovatce doprava směr Přítoky a první odbočkou doleva směr Kuklík, u sochy sv.Jana Nepomuckého (běžně se říká u Bezhlavého Jana, neb hlavu nemá již hodně dlouho díky bouřce) se dáte doprava, téměř na konci asfaltové silnice je vpravo rybníček, kde hledejte ...

další možností cesty je topolovou alejí nad Přítokou přímo k Nebesáčku....

4.  Rybníček u Hořan 49°58'6.526"N, 15°13'56.524"E

od Kuklíku se vydáte u sochy vlevo, na hlavní uhnete na Hořany

pokud vyrážíte opět od zmrzliny, pojedete po silnici směrem Hořany ...

pokud jedete od Hořan, je to odbočka hned po vyšlapání prvního kopce doprava, jedoucí od Miskovic tedy vlevo ... jdete nebo jedete polní cestičkou (nevzdávejte to, kroky jsem tentokrát nepočítala , bylo by jich víc ...) přijdete k rybníčku a schránku hledejte na břehu - pomůcka lavička

 5. Biokorydor lavička - 49.9528369N, 15.2173633E

výchozí opět zmrzlina, pojedete po hořanské silnici, druhá odbočka vlevo není asfaltovou cestou, ale vede vysázeným BIOKORYDOREM, vydáte se tamtudy a hledáte lavičku ...

6. Propasti - 49.9543417, 15.2105828E

od předchozí "lavičky" budete pokračovat dál až k Propastem, na této straně jsou 3, vy budete pokračovat po cestě kolem té největší, když budete mít propast po své pravé ruce, vydáte se do centra, podle šipky na zemi z větví, ale opatrně, větve jsme odklidili, ale je jich tam stále dost napadaných, hledejte šíp a pařez ...

7. Veverák - 49.9550872N, 15.2049178E 

od propastí budete pokračovat dál k asfaltové silnici, tu přejedete a vydáte se kolem vysazené lípy nahoru k pokračování biokorydorem, kde najdete šíp u lavičky ...

8. Topol - 49.9542867N, 15.1992531E

můžete pokračovat biokorydorem přes les Veverák, ale jen pěšky, jinak pojedete-li od zmrzliny po hořanské silnici, uhnete první odbočkou vlevo, projedete až na druhé rozcestí, kde se dáte vlevo po polní cestě, topol je vidět již z dálky, a tam hledejte šíp ...

9. Vinice - 49.9438344N, 15.2130289E

na křižovatce  u zmrzliny se dáme (jedeme od KH) doleva, mineme první malou křižovatku a na další uhneme opět doleva, poslední dům po pravé straně bude roubenka, pokračujeme ještě dál a  hledáme šíp (u studně)

10. Letiště - 49.9384486N, 15.2167625E

od předchozí schránky se vrátíte na asfaltovou cestu a budete pokračovat po původně asfaltové (značně rozbité) cestě až k letišti, to budete mít po levé straně a tam hledejte šíp (budova)...

11. Vojtěch - 49.9446331N, 15.2321025E

od letiště pojedete až k hlavní silnici, kde uhnete doleva přes Bylany až k Přítoce, nebo pojedete po Vinicích, doporučuji horní cestu až k silnici od Bylan, dáte se doleva k Přítoce, po levé straně uvidíte již v dáli kapli sv. Vojtěcha a tam hledejte  ...

12. Vápenky -49.9375508N, 15.2084369E

v Miskovicích (jedu od KH) na křižovatce se zmrzlinou U Kamila  uhnete doleva, stejně jako na letiště, u kterého uhnete doprava směr zemědělské družstvo (vlevo bude modelářské letiště), vyjedete kopeček a spatříte první z vápenek, tzv. Cylindrovku, podjedete vápenku a budete  mít po pravé ruce remízek kolem vápenky a po své levé ruce remízek kolem "Pochobradskovy vápenky) té s vysokým komínem, hledáte hned na začátku remízku u krmelce opět šíp ...

13. Bylany - 49.9351703N, 15.2415492E

pojedete po Vinicích, doporučuji horní cestu až k silnici od Přítoky do Bylan, tam budete hledat hned u rybníčku...

14. Velký rybník - 49.9262939N, 15.2389928E

v obci Přítoky uhnete směr Bylany, v Bylanech pojedete směr Nová Lhota, za obcí uhnete první levou odbočkou, přijedete dolů na rozcestí, vydáte se po modré směr restaurace Velas, doleu pláže (tj.před rybníkem) uhnete vlevo a půjdete po červené nad rybníkem zhruba 90 kroků . Po pravé straně budete mít cestičku k rybníku, dojdete až ke 3 schůdkům a tam hledejte schránku a šíp ( prosím opatrně, ať někdo nezahučí do rybníka...)

(k Velkému rybníku lze dorazit různými cestami, třeba po Královské procházce a po mlýnech od Kutné Hory, lze sem dorazit i od schránky Bylany, nad archeologickým ústavem vede polní cesta směrem nahoru, po které dorazíte až k VR - vybírám nejjednodušší popis cesty ...

15.Mezholezy - 49.9386419N, 15.1938458E

start zmrzlina: vyrazíte po hlavní silnici směr Praha, na křižovatce uhnete doleva směr Mezholezy (Uhlířské Janovice), vyjedete silnicí až na začátek obce Mezholezy, kde budete hledat "kameny" u hospody....

 16. Dinosaurus - 49.9291394N, 15.2106256E

od schránky v Mezholezích pojedete dál, hned na první křižovatce uhnete doleva a projedete celou obcí. Zhruba po 1 km je vlevo jedna z původních vápenek, kterou majitelé nově opravují, vy budete hledat schránku a šíp právě zde (škarpa ...)

17. Miskovice - 49.9477525N, 15.2091664E

tato poslední schránka je nejjednodušší, u zmrzliny se vydáte na hříště a hledáte strom u dětského hřiště se šípem ... naleznete tady na stromě i terč s bizonem, můžete si s šiškami zastřílet - a jste v cíli, pokud jste luštili postupně i tajenku, už víte, kde je poklad !!